Werkstijl

Werken met de cradle to cradle methode

Niet alleen het gebouw, de hardware, is C2C. Ook de manier van werken in het gebouw, volgt deze principes. Veldhoen en Company ontwikkelde het werk- en kantoorconcept vanuit de besturingsfilosofie van de gemeente Venlo. =De begrippen ‘Koersvast’ en ‘Flexibel’ zijn de verbindende elementen in deze visie op het ‘werken in Venlo’.

Kern van de visie is dat de gemeente er niet is voor zichzelf, maar voor haar klanten en ketenpartners. Het contact en de samenwerking met die partners moet verbeteren en de medewerker heeft daarin een sleutelrol. Het stadskantoor is een uithangbord voor de gemeente en maakt het de medewerkers mogelijk uit te blinken in hun werk en in de contacten die zij in het huis hebben met diverse partners.

De Cradle2Cradlegedachte –afval is voeding– wordt ook toegepast aan de mens- en relatiekant. Als contacten eenmalig of eenzijdig zijn, als medewerkers alleen een tijdelijke rol hebben in een organisatie of als er wordt samengewerkt in een verhouding waarin de ene partij machtiger is dan de ander, kent een systeem veel ‘afval’. De gemeente wil dit vermijden. De mensen zijn een duurzame productiefactor. Zij worden gewaardeerd om hun kennis, vaardigheden, houding en omgangsvormen. Deze positieve manier van kijken samen met het uitgebreid begeleiden en opleiden van medewerkers door Veldhoen + Company, zorgt voor voeding van het systeem, voor een natuurlijke plek in de keten.

Het werkplekconcept is een vertaling van de gewenste manier van werken die Veldhoen + Company samen met de gemeente ontwikkelde. Dit is zichtbaar in de inrichting van zowel de publiekshal als het kantoorgebouw. Om zo weinig mogelijk afval te creëren was het belangrijk eenmalig een goed en helder concept neer te zetten dat jarenlang meekan. Een brede acceptatie van dit concept is dan ook noodzakelijk.

Zo zie je in het gebouw veel open horizontale en verticale verbindingen en is er rondom de kern van het gebouw veel ruimte voor het samenwerken tussen mensen. Op de onderste verdiepingen, zijn de inrichtingselementen en de gedragsafspraken zo vormgegeven dat hiërarchie wordt vermeden. Het mag niet voelen alsof de gemeente belangrijker is dan de bezoeker of partner.

Deze nieuwe manier van werken ontstaat niet van de ene op de andere dag. Daarom ontwikkelde Veldhoen + Company als trainer samen met deskundigen van de gemeente een begeleidings- en opleidingsplan. Medewerkers konden zich op 8 onderwerpen versterken. Dit loopt uiteen van persoonlijk leiderschap en planmatig werken tot flexibel gedrag en leidinggeven op afstand. Door heel gericht en optioneel  te interveniëren is er recht gedaan aan de kwaliteit van medewerkers en heeft de gewenste ,manier van werken een impuls gekregen. Consistentie is in deze ontwikkeling zeer belangrijk. Het moment waarop het gebouw is geopend is belangrijk, maar ook slechts een moment in de ontwikkeling van de gemeente. De begrippen ‘koersvast’ en flexibel’ blijven de komende jaren actueel in Venlo!

Veldhoen + Company